Δρ. Μιλένα Τόνκοβα και Δρ. Αθανάσιος Σίδερης

Θέμα: «Χάλκα Μπουνάρ 2009-2010: Η ανασκαφή του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού και του Αρχαιολογικού Ινστιτούτου της Σόφιας»
Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου 2010
 
Φωτογραφίες διαλέξεων 2009-2010

 

copyright © ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ